Documentaire fotografie

Het doel van mijn fotografie is het vastleggen van een karakter. Dit doe ik door details te vangen die een ander ontgaan of niet opvallen. Jouw verhaal wordt grotendeels bepaald door deze details. Een beeldverhaal kan gaan over je gezin, een opa of ouders. Als deze mensen denken dat ze niet fotogeniek zijn of zich ongemakkelijk voelen voor een lens, probeer ik dat ongemak weg te nemen door een warme, vriendelijke benadering.

Dit betekent niet dat ik op de voorgrond treed tijdens een fotosessie. Juist door op de achtergrond te blijven, observeer ik hoe de mens achter het gezicht eruit ziet. Je zult daarom weinig merken van mijn aanwezigheid tijdens een fotosessie, op die manier probeer ik in te schatten welke manier zich het beste leent om jullie in beeld te brengen. Allemaal om uiteindelijk tot het resultaat te komen: jouw oprechte emotie voor mijn lens. Bijzondere beelden die stilstaan bij een gebeurtenis of levensmoment.